Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

Élményeim...

Hittel kapcsolatos aforizmák, versek, versrészletek

Dr. Estók Bertalanné Kiss Olivia honlapja

eger_baz_le.jpg

Hogy valakinek a lelkében ott él-e az isteni szeretet lángja, észreveszem szavaiból. Nem amikor Istenről beszél, hanem amikor földi dolgokról szól. (Simone Weil)

Ha szeretet van életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy mink van, az sosem lesz elég. (Dan Millmann)

A fény mindig lehet egy kicsit fényesebb, a szeretet nagyobb, az imádás mélyebb s az allelujánk is mindig növekedhet hangzásban és belső tartalomban. (Szent-Gály Kata)

Nem síró szemek, hanem mosolygó lelkek hozzák a legnagyszerűbb áldozatokat. (Prohászka Ottokár)

A kereszt erősíti a szelídet, szelídíti az erőset. (Apor Vilmos püspöki jelmondata)

Az alamizsna fészke sohasem az erszény, sohasem a ládafia, a fáskosár, a ruhatár, hanem az érző emberi szív. Legalábbis ez mozdít meg pénzt és anyagot helyéről a felebarát felé. (Mindszenty József)

Arra születtünk, hogy mi is ajándékokká váljunk, ajándékot osszunk. Minden, amid van, vagy szereteted hordozója, s akkor szárnyaddá válik, az égbe röpít. Vagy meddő súly, bőrönd, amit hurcolsz, s önzéseddel minden lépésedet keservessé teszed, fáradtan ezért lihegsz. Amit szeretetből odaajándékozol, az örökre a tied marad! (Böjte Csaba)

Csúcsra ne építs, irigy a világ, nagyot zuhan, ki túl magasra hág. (Morus Tamás)

Hinni annyi, mint nem tudni biztosan, hová, de mégis menni - bizalommal. Egy utazás térkép nélkül. (Frederick Buechner)

Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet pedig a durváktól. (Kahil Gibran)

A világi méltóság, aranyfüst és játékpénz, de az emberi méltóság valóság, színarany, miért játszol hamis pénzért, mikor Isten megtömte zsebed színarannyal? (Márai Sándor)

Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit. Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép szép legyen, s az öröm, öröm legyen. (Wass Albert)

Csak belső indíttatásra, az Isten irányításával akarok cselekedni. (Balczó András)

A hit lényege, hogy megbízol valakiben, amikor nem tudod, hová vezet. (Jesse Duplantis)

Az ember nem arra született, hogy gyűjtőmedence legyen, és önmagáért éljen, hanem, hogy Isten áldása, kegyelme, jósága rajta keresztül áradva folyjon tovább. (Böjte Csaba)

Az ember nagy munkája abban áll, hogy bűneit Isten előtt elismerje, és az utolsó leheletig számítson a kisértésre. (Remete Szent Antal)

Ne bízzál saját igazságosságodban, ne bánkódj amiatt ami már elmúlt, és gyakorold a nyelv és gyomor mértékletességét. (Remete Szent Antal) 

Isten olyan mértékben segít bennünket, amilyen mértékben bízunk benne. (Sienai Szt. Katalin)

Az emberek csak akkor nem hisznek Istenben, ha egy hazugságban hisznek, amelyet istenként tisztelnek. (Tolsztoj)

Nem attól keresztény valaki, hogy annak nevezik. A tettei teszik kereszténnyé. (Szt. Ágoston)

Szenvedéseid és megpróbáltatásaid között se add fel a reményt, mert szereteted küzdelmét látva Isten képes lebontani a fájdalom töviskoronáját, és szent Lelke által győzelemre segít. (Simon András)

Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul! Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a közönnyel, a sikertelenséggel! Szeress és jobb lesz a világ! (Prohászka Ottokár)

 Nem attól keresztény valaki, hogy annak nevezik. A tetteik teszik kereszténnyé. (Szent Ágoston)

A szeretet viszonzás nélkül ajándékoz, feltétel nélkül elfogad, vonakodás nélkül megbocsát, és csak saját gyengesége miatt búslakodik.(Peter Lippert)

Amint minden rossznak gyökere az önzés, úgy minden jónak a szeretet. Nélküle a gazdag is szegény, ővele a szegény is gazdag. (Szent Ágoston)

Annak az embernek az élete volt értelmes, aki által egy kicsit több szeretet és jóság jött a világba. (Alfred Delp)

Abból táplálkozik a lélek, amiben örömét leli. (Szent Ágoston)

Aki nem lelkesedik, az nem is szeret. (Szent Ágoston)

Az élet olyan, mint a tenger vize, csak akkor édes, ha az ég felé emelkedik. (Jean Paul)

Akinek a szíve teli van szeretettel, annak mindig van valami ajándékozni valója. (Szent Ágoston)

Isten olyan mértékben segít bennünket, amilyen mértékben bízunk benne. (Sienai Szent Katalin)

Ha valamely cselekedetnek száz arca van, te a legszebbet nézd! (Szalézi Szent Ferenc)

Sokan mennek messzi földre, hogy megcsodálják a magas hegyeket, a tengeren tornyosuló hullámokat, a hosszan futó folyókat, az óceán végtelen térségeit és a csillagok körforgását; és eszükbe sem jut elcsodálkozni önmagukon. (Szent Ágoston)

Sötétség nem űzheti el a sötétséget. Csak a fény képes erre. A gyűlölet nem űzheti el a gyűlölködést. Csak a szeretet képes erre. (Martin Luther King)

Ha fel tudjuk fedezni Jézust felebarátunk tekintetében, akkor rátalálunk a szeretet titkára. (Teréz anya)Mindig mosolyogva találkozzunk egymással, mert a mosoly a szeretet kezdete. (Lisieux-i Szent Teréz)

 Midőn Imádkozol, te szólsz Istenhez. Midőn a Szentírást olvasod, Isten szól tehozzád. (Szent Ágoston)

Isten olyan, mint az orvos: nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami a gyógyuláshoz szükséges. (Szent Ágoston)

Az emberek csak akkor nem hisznek Istenben, ha egy hazugságban hisznek, amelyet istenként tisztelnek. (Tolsztoj)

Egyedülálló hangszer vagy Isten kezében. Engedd, hogy a Lélek által megszólaljon benned az üzenet, melyet rajtad keresztül szeretne közölni az Úr. (Simon András)

Az igazi öröm a szív mélyéből fakad; abból a feltétel nélküli szeretetből, amely bizalommal fogadja a jót és a rosszat is, mert tudja, hogy úgyis minden a javára válik. (Simon András)

Aki Isten iránti kötelezettségének eleget tesz, képes lesz minden más kötelezettségének is megfelelni. (Spurgeon)

Úgy vegyük ki részünket a jövő alakításából, mintha minden rajtunk múlna, és úgy bízzunk Istenben, mintha minden Rajta múlna. (Szt. Ágoston)

Ne felejtsétek el soha: a megpróbáltatások a legjobb alkalmak arra, hogy Istenben bízzunk. (Spurgeon)

Istennek inkább tetszik az alázat a rossz tettekben, mint a gőg a jó tettekben: Isten ennyire gyűlöli a kevélyeket. (Szent Ágoston)

Vannak dolgok, amikről nem lehet beszélni, amit csak önmagával intézhet el az ember. Meg az Úristennel. (Wass Albert)

Isten megbocsátja az emberek bűneit, mert szereti őket, de a hibákat, amiket elkövetnek, nem teheti meg nem történtekké, és ezeknek a hibáknak a következményeit viselni kell. (Wass Albert)

Bensőmben keresem Istent, akit a külső világban mindenütt találok. (Kepler)

Ahányszor béget egy juh, annyiszor elveszt egy harapás füvet. Ahányszor panaszkodunk, annyiszor esünk el egy-egy áldástól.(Spurgeon)

Az alamizsnának két formája van: adni és megbocsátani. Elajándékozni azt a jót, amit birtokba vettél; megbocsátani azt a gonoszat, amit elszenvedtél. (Szt. Ágoston)

Ki Istenben bízik, meg nem csalatkozik. (magyar közmondás)

A hitetlenségnek több az alakja, mint a holdnak és több a színe, mint a kaméleonnak. (Spurgeon)

A vallás a szeretet legmagasabb formája. (Tolsztoj)

Az Istenhez a legközelebbi út a szeretet ajtaján vezet, a tudomány útja fölötte lassan visz oda. (Angelus Silvius)

Erős várunk nekünk az Isten. (Luther)

Az ember az önmagában való elmélyedés bizonyos fokánál rábukkan Isten megismerésére. (Tolsztoj)

Minden nap újból kell hinnünk, a tegnapi hit mára mit sem használ. (Spurgeon)

Akinek a szíve tele van szeretettel, annak mindig van valami ajándékozni valója. (Szt. Ágoston)

Isten olyan mértékben segít bennünket, amilyen mértékben bízunk benne. (Sienai Szt. Katalin)

A jó cselekedet Isten fényének sugara. (Spurgeon)

A lélek táplálékot merít abból, amiben örömét találja. (Szt. Ágoston)

Az emberi lélek mindig növekszik, mindinkább tudatára jut a saját szellemiségének, mindinkább közeledik az Istenhez és tökéletesedik. Akár tudjuk, akár nem, ez a folyamat folyton előrehalad. Ha azonban tudod és akarod azt amit az Isten akar, akkor az életed szabad és örömteljes lesz. (Tolsztoj)

Nem abban rejlik a hűtlenség, amit az ember hisz, hanem abban, hogy az ember azt vallja, amit nem hisz. (Martineau)

Benned van a bűn, valahányszor abban gyönyörködsz; eluralkodik rajtad, ha beleegyezel. A testi gyönyört, különösen amikor meg nem engedett dologra vagy személyre irányul, fékezni kell, nem szabadjára engedni. Uralkodni kell rajta, s nem uralomra segíteni. (Szt. Ágoston)

Barátaitokat szeretve, ne szeressétek meg azok hibáit is. (Szt. Ágoston)

Szeress, és tégy amit akarsz! (Szt. Ágoston)

Nem elégszik meg a szem a látással, a fül sem telik be hallással. Azon légy hát, hogy szívedet elvond a látható dolgok szeretetétől, és a nem -láthatókhoz fordulj. (Kempis Tamás)

A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de visszhanguk valóban végtelen. (Teréz anya)

Légy alázatos és békesség-kedvelő; akkor veled lesz Jézus. Légy befelé élő, nyugodalmas ember, akkor nálad marad Jézus. (Kempis Tamás)

Isten nem tolakodó. A benned lévő űrt csak úgy tölti be, ha kívánod és magadba hívod Őt. Vágyakozás nélkül nincs élő kapcsolat. (Simon András)

Akkor töltekezel  I s t e n n e l, amikor hiányát átéled. (Simon András)

Semmiféle bűnt nem büntet annyira az Isten, mint azt, amelyet az ember saját szíve ellen követ el. (Gárdonyi Géza)

Ne gondoljátok, hogy az igazi szeretetnek rendkívüli tetteket kell végrehajtania. Csak szeretni kell és ebbe sohasem belefáradni. (Teréz anya)

 A legszörnyűbb szegénység a magány és az az érzés, hogy senki sem szeret bennünket. (Teréz anya)

 

 

Seneca: Erkölcsi levelek

Miért töröd a fejed azon, ami megtörténhet veled? Meglehet, hogy meg sem történik. Tűzvészre gondolok, házad összeroskadására, csupa olyasmire, amibe beleeshetsz, s nem pedig belecsalogatnak. Inkább a csapdákra figyelj, azokra, amelyek orvul leselkednek rád...

Mikor attól rettegsz, hogy az emberek veszélyt hozhatnak rád, gondolj arra, hogy mivel tartozol nekik...

Méltóképpen élj, hogy méltóképpen ítéltess. Ne tégy semmit mások kárára, örülj mások szerencséjének, indítson meg az elesettek balsorsa, és mindig tartogass egy könnycseppet a szívedben az arra rászorulóknak...

Ne feledd: emberhez méltóan kell élned, hogy méltó légy e magas cím viselésére...

Hívd segítségül a bölcsességet. Ha tógájába burkolózol, megóv a bajoktól, szentélyében biztonságra lelsz. Csak azok lökdösik egymást, akik ugyanazon az úton járnak. A bölcs sohasem kérkedik, sok emberre hozott már veszélyt a dölyfös lélek.Elűzi önmagától a bűnt, és másnak sem rója fel. Nem rémül meg a világi erkölcsök láttán, és nem kárhoztatja mások cselekedeteit. A kárhozat veszedelmes. Élj nemes szívvel, és élj egyenes lélekkel! Parádé nélkül, gyűlölködés nélkül élni - íme: tiéd a boldog élet..

.

 Weöres Sándor: A vágyak idomítása

Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél.

Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni.

Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga.

Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba; ezentúl a szörny még-nyugtalanabb és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne irtózz és ne ijedj és ne hazudj önmagadnak, inkább örülj, hogy felismerted; gondozd, mert könnyen szelidül és derék háziállat lesz belőle.

Jó és rossz tulajdonságaid alapjába véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók; becézett, vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak.

 Régi magyar áldás

.

 Áldott legyen a szív, mely hordozott

És áldott legyen a kéz, mely felnevelt

Legyen áldott eddigi utad,

És áldott legyen eddigi életed.

 

Legyen áldott benned a Fény,

Hogy másnak is fénye lehess.

Legyen áldott a Nap sugara,

 És melegítse fel szívedet.

 

Hogy lehess meleget adó forrás

A szeretetre szomjasoknak

És legyen áldott támasz karod

A segítségre szorulóknak.

 

Legyen áldott gyógyír szavad,

Minden hozzád fordulónak

Legyen áldást hozó kezed

Azoknak, kik érte nyúlnak.

 

Áldott legyen a mosolyod,

Légy vigasz a szenvedőknek.

Légy Te áldott találkozás

Minden Téged keresőnek.

 

Legyen áldott immár

Minden hibád, bűnöd, vétked,

Hiszen aki megbocsájtja,

Végtelenül szeret téged.

 

Őrizzen hát ez az áldás

Fájdalomban, szenvedésben.

Örömödben, bánatodban

bűnök közti kísértésben.

 

Őrizze meg tisztaságod

Őrizze meg kedvességed.

Őrizzen meg Önmagadnak

És a Téged szeretőknek.

     

 

 Kő az úton                                               

Gondolod, kerül életed útjába

egyetlen gátló kő is hiába?

Lehet otromba, lehet kicsike,

hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,

s lohassza kedved, merészséged.

Jóságos kéz utadba azért tette,

hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, s aztán kezdj el

beszélni róla Isteneddel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet

küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,

utadba minden kő áldást hozott.

(Prohászka Ottokár)

***

 Simon András: Bocsánatkérés

Keresztény életünkben a bocsánatkérés nem arra való, hogy igazságot szolgáltasson a megbántott félnek, hanem arra, hogy helyreállítsa a szeretet légkörét. A "jogállástól"- a valós vagy vélt igazságtól - függetlenül mindig az kér előbb bocsánatot a másiktól, akiben a rövidlátó büszkeségnél nagyobb a békesség és a Szeretet szeretete.

 Wass Albert: A bujdosó imája (részlet)

Uram, ki fönt az égben
lakozol a fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.

Az emberek agyára
áraszd el bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végből van az élet.

Arasznyi kis idő csak,
mely ajtódig vezet.
De előre csak a jó visz,
a gonosz vissza vet.

Legyen megint az ember
képedre alkotott!
Utálja meg már egyszer
mit maga alkotott.

Romlandó kincsekért
ne törje magát senki.
Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.

.

Mécs László: Verni kezdem az aranyhidat

Arany-hidat verek hitből, reményből, szeretetből.
Az elmúlás erecskéi, csermelyei, folyói felett,
tavaszok, eszmék, filozófiák felett,
emberek, Nap, Hold, csillagrendszerek felett,
az elmúlás tengere felett,
arany-hidat verek Ahhoz,
aki nem jött és nem megy,
aki nem volt és nem lesz,
aki Van!

.

Reményik Sándor:  Mindennapi rózsáinkat…

.

Te így imádkozol:

A mi mindennapi rózsáinkat

Add meg minekünk ma.

Add, hogy a kenyér mellett rózsa is legyen,

S add Istenem, hogy békében megéljünk

Több rózsán és kevesebb kenyéren.

Te így imádkozol,

Megtoldva csendesen a miatyánkot.

És Jézus, a miatyánk Poétája

Szelíden néz e rózsaszín imára-

És helybenhagyja a te betoldásod.

.

Gárdonyi Géza: Útra-készülés (részlet)

S ha jő az éj, s én újra visszatérek,

egynéhány szál gyöngyvirágot letépek,

és felviszem a csillagfényes égbe.

Megkeresem a Jézus Anyját véle.

A Jézus Anyját, kinek képei

oly búsak lenn és oly szenvedők!

Hadd lássam egyszer mosolyogni őt!

.

Sík Sándor: Hiszek

.

Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne
így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem
, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok

.

Kerekes Károly: Rendezd el Istenem

.

Rendezd el Istenem minden dolgomat,

Őrizd minden bajtól kis családomat.

Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk,

El ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk.

.

Isten tenyerén

 

Életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én.

Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem.

Száz jajszó között is bízom vakon,

életem fel nem adom!

Rámtörhet vadul ezer baj, veszély

Isten így szól: Ne félj!

Miért is, mitől is félhetnék én az Isten tenyerén?

. 

Koncz Kati barátnőmtől kaptam több mint 20 évvel ezelőtt ezt a szép idézetet. Az elkopott kis papírdarabot mindig magammal hordom, időnként elolvasom. Nekem ez egy olyan ima, ami mindig átsegített a nehézségeken.

***

 

 

 

 

 

 ***Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 211
Heti: 499
Havi: 3 978
Össz.: 2 545 905

Látogatottság növelés
Oldal: Aforizmák, hit...
Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja - © 2008 - 2024 - esolivia.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »