Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

Élményeim...

Róma dióhéjban

 Róma már régóta várt rám. Számtalanszor megmutatta magát és csalogatott. Könyvek, filmek és barátaim beszámolói is predesztináltak az utazásra. Petrarca mondatával értek egyet. "Nem csodálkozom, hogy Róma az egész világot meghódította, de azon igen, hogy engem ily sokára" Legszebb emlékeimből válogattam, a teljesség igénye nélkül. Remélem én is kedvet csinálok ismerőseimnek az utazáshoz.

Barátaim tudják, hogy nagy csodálója és ismerője vagyok Leonardo da Vinci műveinek. Kíváncsi voltam, hogy Michelangelo el tud-e csábítani Vincitől. Egy harmadik művész, Bernini okozott igazán meglepetést. Az ő műveinek alaposabb tanulmányozására szeretnék még visszatérni Rómába. Raffaellóval együtt mind a négy művésznek hálával tartozik Róma és az egész világ.

 A "leg"-ek Rómában szerintem: az antik  Rómából a Pantheon; a Szent Péter Bazilika, a Lateráni Bazilika és benne a 12 apostol szobor;  a Szent Pál Bazilika; Bernini kútjai, szobrai; Sixtus-kápolna, Michelangelo Pietá, Utolsó ítélet; Rosselli Utolsó vacsora; Raffaello Atheni iskola; Szent Péter tér; Navona; Assisi Szt. Ferenc szobor.

Köszönettel tartozom Rómában a Casa di Santo Stefano nővéreinek kedvességükért, utitársaimnak az út jó hangulatáért, a jó társaságért, nem utolsósorban férjemnek, hogy nélkülözni tudott 5 napra. Mindnyájan hálásak vagyunk Istennek, hogy végig mellettünk volt az úton; szép időben, jó egészségben, jó hangulatban kóborolhattunk az Örök Városban. (2010)

szt._peter_bazilika.jpg

Szent Péter-Bazilika hajnalban.

II. Gyula pápa 1506-ban megbízta Bramante-t, hogy készítse el egy új katedrálisnak a tervét, amelyet a Constantin császár által épített bazilika helyére szánt. (Szt. Péter sírja fölé) Sok híresség dolgozott a Bazilikán: Raffaello, Peruzzi, Sangallo és fia, Giacomo della Porta, Michelangelo, Bernini. A keresztény világ legjelentősebb Bazilikája, hossza 211 m, szélessége 186 m, magassága 132 m. 1,5 x nagyobb mint a milánói Dóm, 2 x nagyobb, mint a londoni Szent Pál és 3 x nagyobb a kölni Dómnál. 60.000 ember befogadására alkalmas. (A világ legnagyobb Bazilikája az elefántcsontparti Yamoussoukro Mária templom.) Az oszlopos, erkélyes (9) homlokzat Maderna tervei szerint épült, sajnos közelről takarja a kupolát, de Bernini a térelrendezéssel ezt korrigálni próbálta. 45 m magasan láthatjuk Krisztus, Keresztelő Szt. János és a 11 apostol szobrát. (5 m magasak, Péter hiányzik) Az előcsarnokban balra Nagy Károly lovasszobra, jobbra Constantinusé. (Bernini) Az előcsarnokból 5 ajtó vezet a templomba, mindegyiknek megvan a maga jelentősége.

Szent Péter-tér

A tér Bernini nagyságát és csodálatos képességét jeleníti meg. A kupolából látható igazán, hogy a kolonnádok szinte körülölelik a híveket. Az ellipszis alakú dísztér ötlete is Bernini zsenialitását dicséri. A kolonnádokat 284 oszlop, 88 pillér alkotja, tetején 162 szent szobra látható. (Ebből 140-et Bernini tervezett és készített el tanítványaival)

koll._szt._peter_ter.jpg

Szent Péter Bazilika kupolája.

A kupola 132,5 m magas a lanterna keresztjéig. A dob átmérője 42,56 m, 16 ablakon szökik be a fény." A kupolát  négy pillér tartja, kerületük 79 m. (egyenként) Bernini a pillérekbe 4 szobrot épített be: Szt. Heléna, Szt Veronika, Szt. Longhinus,és Szt. András.A pillér-csegelyek tondóiban a négy evangélista mozaikképét látjuk, attributumaikkal. A kupoladob alatti frízen a betűk 2 méteresek. " TE VAGY A KŐSZIKLA, MELYRE EGYHÁZAMAT ÉPÍTEM ÉS NEKED ADOM A MENNYNEK KULCSAIT" Krisztus szavai az evangéliumból.

san_pietro_kupola.jpg

 Bernini Baldacchinója

basilika_di_san_pietro_baldacchino.jpg

A kupola alatti Baldacchino 29 m magas. A 4 csavart oszlophoz és tetőhöz a Pantheon tetejének bronzdíszeit használták fel. A confessio két részből áll, az oratóriumból és a föléje emelt oltárból. A főoltáron Szt. Péter székét láthatjuk. A főoltárnál a II. Vatikáni zsinatig csak a pápa misézhetett.

Szt. Péter bazilika. Michelangelo: Pietá

 

pieta.jpg

Pietá.

Michelangelo 24 éves volt, amikor elkészítette a világ egyik legszebb csiszolt márványszobrát. Egyetlen műve, amit szignált. (MICHELANGELUS BUONARROTUS FLORENTINUS FACIEBAT) Magassága 1,74 m, szélessége 1,95 m. Sajnos üvegfal mögé helyezték, mert 1972-ben egy magyar származású ausztrál geológus (nevét nem szabad megjegyezni!) nekiesett kalapáccsal és kárt tett benne. Pedig nagyon jó lett volna körüljárni, kicsit közelebbről gyönyörködni benne. Valóban a világ legszebb márványszobra, ennek megfelelően a legméltóbb helyen van elhelyezve. A szobor Groslaye bíboros megrendelésére készült, sajnos a kész szobrot már nem érhette meg. Michelangelo barátja Galli azt mondta a bíborosnak: "A legszebb márványszobrot készíti el a mester Eminenciádnak, amelyhez foghatót egyetlen élő művész sem alkothat."Valóban, a nagyon igényes mester is meg volt elégedve a Pietával. Amikor készen lett, végigsimította Mária és Jézus testén az ujjhegyét és melegnek érezte.

pieta_maria.jpg

A fájdalom nem külsőségekben jelenik meg, hanem a bensőből árad. Talán Mária gyengéd, finom alakjában az édesanyja is benne volt, akit 6 éves korában veszített el, és örökre fiatal maradt. Michelangelo ezt mondta:" Mária nem öregedhetett meg, hiszen tiszta volt testben és lélekben."

p1010493.jpg

A Szt. Péter Bazilikában a tábla felirata: SUMMI PONTIFICES IN HAC BASILIKA SEPULTI  ami annyit jelent, hogy a legfelsőbb egyházfők ebben a Bazilikában eltemetve. 148 pápa van a listán. Amióta a tábla elkészült, 13-at elvittek, 2 ott van eltemetve, de nem szerepel a táblán, 2 ki van írva, de senki sem tudja, hol van eltemetve.

 Assisi Szent Ferenc szobra

assisi_st._ferenc.jpg}

A Laterani Bazilika előtti parkban áll Assisi Szt. Ferenc (1181-1226) szobra. Ő volt a a Ferences rend megalapítója. (1209) A legenda szerint szerette a természetet, imádta az állatokat, sokszor még prédikált is nekik, ezért a természet és az állatok védőszentjének tartják. Híres mondása: "Előbb tedd azt ami szükséges, majd ami lehetséges és máris azt teszed, ami lehetetlennek tűnik"

S. Giovanni in Laterano - Bazilika

.s._giovanni_in_laterano.jpg

S. Giovanni in Laterano - Bazilika: A Lateránus család palotája ezen a helyen volt, ennek az  ősi római családnak az emlékét őrzi a bazilika neve.  MATER ET CAPUT OMNIUM ECCLESIARUM URBIS ET ORBIS (A VÁROS ÉS FÖLDKEREKSÉG MINDEN TEMPLOMÁNAK ANYJA ÉS FEJE) Róma legrégebbi és legmagasabb rangú bazilikája, itt van a pápai trón. A főhomlokzat Alessandro Galilei műve, a 12 szobor: áldást osztó Jézus, szentek és egyházatyák.

laterano_apszis.jpg

Laterani apszis: Középen az Krisztus mellképe, fölötte angyalok, alatta drágakövekkel díszített kereszt, alatta a 4 paradicsomi folyó, a folyók mellett szarvasok (a hitigazságokra szomjazó embereket szimbolizálják)A városkaput Szt Mihály főangyal védi.

laterani_fohajo.jpg

Lateráni főhajó. Az oldalfal fülkéiben az apostolok 4 m magas szobrai a szobrászművészet csodái.

szt._pal_laterano.jpg

Lateráni Bazilika. Szent Pál szobor. (Pierre Etienne Monnot)

A Szent Lépcső (Scala Santa) 

scala_santa.jpg

A Szent Lépcső (Scala Santa)  térdelve és imátkozva megyünk fel rajta. Krisztust ezen a lépcsőn vezették Pilátus elé. Heléna császárné kérésére hozták Jeruzsálemből Rómába és a régi Lateráni helyén áll, 845-től. A 28 fokból álló lépcső márvány,  faburkolat borítja, a kristályüveg alatt Krisztus vérének cseppjei vannak és a Sancta Sanctoriumhoz (Szentek szentje kápolnához) vezet.

Szt. Pál - Bazilika (San Paolo Fuori le Mura)

szt._pal.jpg

Szt. Pál - Bazilika (San Paolo Fuori le Mura) A Szt Péter- Bazilika után Róma második legnagyobb temploma. A márványcsarnokban 80 korinthoszi oszlop található, öthajós. A főhajó fakazettás mennyezetét libanoni cédrusból faragtákn(132 m hosszú és 65 m széles, 30 m magas) Ezen a helyen fejezték le Szt. Pál apostolt i. sz. 67-ben.  Nyugatra néző oldalán van két Szt. Pál szobor, sajnos az alkotóját nem sikerült megtudni. A főhajóban láthatjuk a 265 pápa mozaikképét.

szt._pal_baz.papak.jpg

Santa Maria Maggiore-Bazilika

maggiorep1010510.jpg

Santa Maria Maggiore-Bazilika. A rokokó homlokzatú bazilikát Róma legmagasabb harangtornya (75 m) teszi még szebbé.

maggiorep1010224.jpg

Santa Maria Maggiore-Bazilika. A 85 m hosszú főhajóban 40 ión oszlop tartja az architrávot, fölötte mozaikfríz, amely az 5. századból való.

Santa Maria del Popolo templom IV. Sixtus pápa idején készült, remekművek tárháza. Az apszis Bramante alkotása, a jobb oldali kápolna freskói Pinturicchio művei, a második kápolna márványdíszei Fontanát dicsérik. A kupolakápolna Raffaello munkája, gyönyörködhetünk még Caravaggio Szt. Péter keresztre feszítése és Szt. Pál megtérése c. festményeiben. Bernini barokk angyalai szemlélődnek a templomban. Nem szabad kihagyni ezt a templomot! 

Caravaggio: Szt. Péter keresztre feszítése (kép a netről)

popolo_caravaggio_szt._peter_ker..jpg

Colosseum

 Az antik Róma szimbóluma, méretei 188 m x 156 m, 50 m magas. Kis csapatunk rövid pihenőt tartott a több mint 1900 éves monumentális épületegyüttesben. Vespasianus határozta el az amfiteátrum építését, kb. 10.000 m3 követ építettek be, amiből később sokat széthordtak, paloták, házak építésére.

kis_csapatunk.jpg

Rómára szomjas kis csapatunk: Inci, Gizi, Én, Ági.

Constantinus Diadalíve, építette a Római Szenátus Constantinus Maxentius felett aratott győzelmének emlékére (313).

constantinus_diadalive.jpg

Forum Romanum

A kép közepén a Septimus Severus diadalív látható, balra pedig Saturn temploma.

forum_romanum.jpg

Trevi-kút

trevi-kut_3p1010516.jpg

Trevi-kút. Nicola Salvi tervei alapján épült 1762-ben, 26 m magas, 20 m. széles kút. Naponta 3.000 €uro gyűlik össze benne, én is hozzájárultam a bevételhez.

Vatikáni Múzeum

A Vatikáni Múzeum kiállítótermei 7 km hosszúak.

vatikani_muzeum.jpg

A Vatikáni Múzeum lépcsője. (Giuseppe Momo)

vatikani_muzeum_lepcso.jpg

Sixtus-kápolna

sixtus-kapolna.jpg

 

roselli_utolso_vacsora.jpg

Rosselli: Utolsó vacsora

utolso_itelet.jpg

Michelangelo: Utolsó ítélet.  

laokoon.jpg

Laokoon-csoport. Laokoon trójai pap volt, aki féltette Tróját a pusztulástól, figyelmeztette a város lakosságát, hogy ne engedjék be a görögök ajándékát, a falovat, ami harcosokat rejtett. Ez a mondás jutott eszembe: Timeo Danaos et dona ferentes (Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is )Így az Istenek akarata érvényesült, mert kígyókat küldtek Laokoon és fiainak elpusztítására. Trója elesett. 1506-ban találták meg a szobrot az Esquilinus-dombon, amit három rhodoszi szobrásznak tulajdonítanak.

Képek a Vatikáni Múzeumból

vat._muz.1.jpg

vat._muz.2.jpg

Nem, ez nem a Pantheon, ez is egy kupola a Vatikáni Múzeumból.

vat._muz.3.jpg 

vat._muz._4.jpg

vat._muz.5.jpg

 Pantheon

pantheon.jpg

Az antik építészet csodája, legszebb és legkülönlegesebb alkotása. A műemlék szerencsénkre épen megmaradt, csodálhatjuk kedvünkre. I.sz. 118-125 között építette Hadrianus császár. IV. Bonifác keresztény templommá tette 609-ben. A világ legnagyobb kupoláját tartja a henger alakú épület, átmérője 43,3 m, a Szt. Péter Bazilikán a  Michelangelo tervezte kupola 42,56 m, harmadik hellyel büszkélkedhet a firenzei Santa Maria del Fiore templom42,0 m-el. A kupola közepén egy 9 m átmérőjű nyílás van, (oculus, opeion) csak innen kap fényt az épület. A kupoladob 6 m. vastag, üreges kazetták alkotják.(5 kazettasor) Az épület zseniális megoldását a méretek aránya is tükrözi. A márványpadló és mennyezet távolsága egyenlő a kupola magasságával. Az oldalfal a kupola magasságának felével egyezik meg. Síremlékek sorakoznak belső falrészeiben.

 Raffaello síremléke

                                                                                          .

r.sirja_folotti_madonna.jpg

raffaello_sirja.jpg

Raffaello sírja.

 Felirat: ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUT QUO SOSPITE VINCI RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI (Itt nyugszik Rafael, akitől féltette hatalmát a nagy Természet anyánk, s a sírba ragadta el) A sír fölött Lorenzetto Madonna szobra (1520) Valójában "Raffaello életét (szépségét) az élet mohó hajszolása tette tönkre, a "túl sok" mindenből:ételből, italból, nőkből, szórakozásból, tivornyázásból, tömjénezésből." (Irving Stone) 37 évesen távozott az élők sorából.

Raffaello: Athéni iskola

 

atheni_iskola.jpg

Raffaello: Athéni iskola. (Vatikáni Múzeum) A freskó témája a tudomány. Az ókori világ legnagyobb filozófusainak elképzelt ülését jeleníti meg. Középen az igazság két keresője, Platon (Leonardot vélik benne) az égre mutat, kezében tartja a Timaioszt, ebben a művében foglalja össze kozmológiáját.  Mellette Arisztotelész, (Michelangelo vonásaira emlékeztet)aki a földre mutat, kezében tartja az Nikomakhoszi etika c. művét. A lépcsőn fekvő alak a töprengő és cinikus Diogenesz, csészével a kezében. A teljes képen fellelhető figurák: Szokratesz és Alkibiadesz (vitatkoznak), Pithagorasz (olvas), föléje hajlik Averroes, előtte az urbinói herceg, a bal oldalon Epikurosz (babérkoszorúval) hívei, valamint Bramante és Arkhimedesz, a kőtömbre (elől) Herakleitosz támaszkodik. Raffaello is szerepel a képen, (jobb szélen, fekete sapkában) akit Aquinói Szent Tamás ihletett meg.  Azt mondta, hogy "a tudásnak két forrása van: a hit misztériuma és az értelem igazsága, a kettő között azonban nincs ellentmondás, mert közös alapjuk van, az Isten. " A freskó a reneszansz perspektívaábrázolás csúcsa.

escola_de_atenas.jpg

A háttér falfülkéiben Apollót (művészetek istennőjét) és Pallasz Athénét (tudományok és a bölcsesség istennőjét) láthatjuk.

Spanyol lépcső (Scalinata di Spagna)

spanyol_lepcso.jpg

A Spanyol lépcső Európa legszélesebb és leghosszabb kültéri lépcsője. (138 fok) Az itt található spanyol nagykövetségről kapta a nevét. A lépcső az ikertornyos Trinita dei Monti templomhoz vezet. A templomban Daniele da Volterra művei láthatók. (Ő volt az, aki a pápa kérésére Michelangelo Utolsó ítélet freskójának meztelen alakjaira takarót festett, ezért elnevezték gatyás festőnek)

ikertemplom.jpg

A Piazza del Poppolón van ez a szép ikertemplom. Santa Maria dei Miracoli és a Santa Maria di Montesanto.

montesanto_mennyezet.jpg

A Santa Maria di Montesanto temlom mennyezete, egyike a  legszebbeknek.

mozes.jpg

A világhírű Mózes szobor (1515-17) a Vincoliban, Mózes mellett Rachel és Lea szobrai. (1542 körül)

vincoli_szt._peter_lancai.jpg

A San Pietro in Vincoli templomban az oltár alatt őrzik Szt. Péter láncait.

Capitolium

A Capitolium dombon állt egykor Jupiter temploma. Az ókori Róma vallási és politikai életének centruma volt. III. Pál pápa bízta meg Michelangelót a tér tervezésével. Michelangelo műve a térhez vezető lépcsősor, (Cordonata) a térburkolat ovális mintázata, Marcus A. szobor talapzata és a térelrendezés. A Cordonata tetején Castor és Pollux szobra üdvözöl bennünket. Szemben a Palazzo Senatorio látható a Campidoglióval, Róma várostornyával.

capitolium.jpg

 Piazza del Campidoglio

marcus_aurelius.jpg

Marcus Aurelius lovasszobrának másolata a Capitolium előtti téren.

Angyalok hídja (Ponte Sant' Angelo)

ponte.jpg

                            egy_angyal_a_hidrol.jpg

Egy Bernini angyal az angyalok hídjáról. Az Angyalok hídját 10 Bernini által készített csodaszép angyal díszíti, kezükben Krisztus szenvedéseinek eszközei láthatók.

bocca_della_verita.jpg

Bocca della Verita (Az igazság szája) dombormű a S. Maria in Cosmodin templom előterében van. A legenda szerint az antik Isten nem engedi el a kezét annak, aki nem mond igazat. Sportolói múltam segített abban, hogy kiszabaduljon a kezem a szorításból.

viktor_emanuel.jpg 

II. Viktor Emanuel király emlékműve a Piazza Venezián. A világ legmagasabb lovasszobra található itt, 12 m. magas. (A szoborig mentünk fel) A rómaiak írógépnek, tortának, fogsornak becézik a 70 m magas 135 m széles 130 m mélységű carrarai márványból készült emlékművet.

Santa Maria degli Angeli templom sekrestyéjében található szobor mellett kisebbségi érzése van az embernek...Ez az a templom, amelyet Diocletianus romba dőlt termáinak meghagyásával Michelangelo tervezett.

sekrestye.jpg

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 81
Tegnapi: 211
Heti: 538
Havi: 4 017
Össz.: 2 545 944

Látogatottság növelés
Oldal: Róma dióhéjban...
Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja - © 2008 - 2024 - esolivia.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »