Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

Élményeim...

betler_gr._andrassy_az_eloterben.jpg

Andrássy gróf nyomában. Szlovákia 2009. október

 

Dr. Estók Bertalanné Kiss Olivia honlapja

 

A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületével kirándulás.

Oláhpatak, Betlér, Krasznahorka, Nagymihály, Homonna, Tőketerebes

*** 

Andrássy Gyula (1823-1890)

***

"Nem mindennapos jelenség volt. Magas, karcsú, férfias alakja, kissé szabálytalan, de érdekes sápadt arca, dús fekete haja és szakálla és mély kék szemei, délceg tartása, társalgásának szellemessége, és felépítésének lebilincselő szeretetreméltósága mindenütt, hol megfordult, magukra vonták a figyelmet. Modorában a fiatalos elevenség a gavallér kifogástalan biztonságával egyesült." (Graz Gusztáv)

***

Család

Édesapja gróf Andrássy Károly (1792-1845)

Édesanyja Szapáry Etelka grófnő (1798-1876)

Gyermekei (3)

Andrássy Tivadar (1857-1905) felesége Zichy Eleonóra grófnő (1867-1945) négy lányuk közül az egyik, Katinka a "vörös grófnő", akinek Károlyi Mihály gróf miniszterelnök, köztársasági elnök volt a férje.      

Andrássy Ilona (1858-1902) férje gróf Batthyány Lajos (1860-1951)

Andrássy Gyula (1860-1929) Magyarország bel- és külügyminisztere, feleségül vette Tivadar testvérének halála után Zichy Eleonórát.

Az Andrássy család legrégebbi őse állítólag Szt. István udvarában szolgált, későbbi leszármazottai Hunyadi János és Mátyás király törökök elleni hadjárataiban harcoltak. Hiteles az az adat, hogy Andrássy Márton 1569-ben János Zsigmond adományaként megszerezte Csíkszentmihályt, fia Péter pedig Rudolf királytól Krasznahorka birtokát. Mária Terézia királynő Andrássy Károlyt 1779-ben grófi rangra emelte. Amikor unokája Gyula feleségül vette Szapáry Etelkát, Magyarország leggazdagabb bárónőjét, hatalmas lett a birtokuk. Övék volt Csíkszentkirály, Krasznahorka, Betlér, az erdélyi Dubrin, Tőketerebes, Tiszadob. A család több tagja a felvilágosult szellemi arisztokráciát képviselte.

***

andrassyak_jelmondata_non_videri_sed_esse.jpg

Az Andrássy család jelmondata a címeren: Non videri sed esse. (Nem látszani, hanem lenni)

Élete

Oláhpatakon született és Kassán anyakönyvezték. Jogi tanulmányokat folytatott, majd ennek befejezése után a fiatal grófok életét élte, utazgatott külföldön. Személyesen ismerte és tisztelte Széchenyi Istvánt, aki ezt modta a tehetséges fiatal grófról:

"minden lehet belőle, még Magyarország nádora is"

***

1848 Zemplén vármegye főispánja, honvédőrnagyként részt vesz a szabadságharcban.

***

1849 Honvéd ezredessé léptetik elő, majd a független Magyarország konstantinápolyi követévé nevezik ki. 26 éves, amikor halálra itélik a szabadságharcban való részvételéért, és jelképesen (in effigie) felakasztják.

***

1857-ig Londonban és Párizsban él menekültként. Párizsban a hölgyek "szép akasztott" emberként emlegetik az előkelő társasági életben, sokuk kedvence volt tökéletes modorának köszönhetően. Özvegy és rendkívül gazdag édesanyja támogatja, még hátaslovat és hintót is tarthatott. Az emigrációban vette feleségül a gyönyörű Malomvízi Kendeffy Katinka grófnőt. (1856) Első gyermekük még az emigrációban született.

 ***

1857 Hazatért az emigrációból családjával együtt. Nem kért kegyelmet, ismét bekapcsolódik a politikába Deák Ferenc követőjeként.

 ***

1861, 1865-1868-as országgyűlésen Sátoraljaújhely követe.

 ***

1865-1867 Alelnöke a képviselőháznak.

 ***

1867 Ferenc József kinevezi miniszterelnökké. A hercegprímással együtt ő helyezi a koronát Ferenc József fejére.

Fontos szerepe volt Deák Ferenc mellett a kiegyezés létrejöttében, amelynek eredményeképpen Magyarország teljes belpolitikai önállóságot nyert.

 ***

1868 Jelentős szerepe volt a Horvátországgal való kiegyezésben.

 ***

1871-ig miniszterelnök. Miniszterelnöksége idején korszerűsítette a közigazgatást, megalkotta a népiskolai törvényt, (elemi iskola mindenki számára kötelező), a nemzetiségi törvényt (nyelvi, kulturális egyenlőség), segítette a korszerű jog- és igazságszolgáltatási rendszert, a választási törvényt, felállította az Állami Számvevőszéket.

Mindezek mellett respektálta az ellenzéket, komolyan vette a sajtószabadságot.

*** 

1878 Külügyminiszterségének a legnagyobb eredménye a Berlini Kongresszus. (Az Osztrák-Magyar Monarchia lehetőséget kapott Bosznia-Hercegovina megszállására)

 ***

1871-1979-ig az Osztrák-Magyar monarchia közös külügyminisztere, Bécsbe költözik. Utolsó külügyminiszteri ténykedése a német szövetségi szerződés aláírása volt, másnap lemondott.

***

 Szerette és pártolta a művészetet, kastélyában rendszeresen fogadta az írókat és a művészeket. Az egyik alkalommal egy diplomata szemrehányást tett neki, hogy túl sok időt beszélgetett Munkácsyval, ezt mondta. " Vajon tudja-e Ön, hogy Rembrandt korában ki volt a belügyminiszter?"

***

Az 1880-as évek vége felé elhatalmasodott rajta a rákbetegség, 1890-ben meghalt. Budapesten az Akadémia csarnokában ravatalozták fel. A gyászszertartáson Erzsébet királyné és Ferenc József is részt vett. A családja kiséretében Tőketerebesre szállították a holttestét.

Szobrát beolvasztották, de Budapest egyik legszebb útja örökre őrzi nevét. Méltó helyre került a történelmi megítélésben is.

***

Felhasznált irodalom: Hangay Zoltán  19 történelmi arckép

                                    Szabolcs Ottó Nagy magyarok élete

                                    Wikipédia

***

Krasznahorka 

*

krasznahorka.jpg

Mikszáth fordítása: Gyönyörű erdőcske

*

krasznahorka_buszke_vara.jpg

Az 1800-as év vége felé született ez a dal, amelyet mindenki kuruc nótának hisz, ennek ellenére gróf Andrássy Tivadarné volt a szerzője.

*

Krasznahorka büszke vára,

ráborult az éj homálya.

Tornyok ormán az őszi szél,

régmúlt dicsőségről beszél:

Rákóczinak dicső kora,

nem jön vissza többé soha

 

Katonái rég pihennek,

bujdosó fejedelemnek.

A toronyból késő este,

tárogató nem sír messze...

Olyan kihalt, olyan árva

Krasznahorka büszke vára.

*

Krasznahorka várát 

a XIV század elején kezdte el építtetni az Ákos nembéli Szár Detre, 1322-től a Gömöri Batiz családé, majd 1352-től a pelsőci Babek család tulajdona lett.  Először 1320-ban említi oklevél. 

Az 1440-es években a husziták megszállva tartották.

lofej_tanulmany_benczur_gy..jpg

Benczur Gyula lófej tanulmány

krasznahorka_konyhai_felszerelesek.jpg

Korabeli konyhai eszközök

1556-ban Puchaim, Ferdinánd király vezére sikertelenül próbálta bevenni, majd később Schwendi Lázárnak sikerült elfoglalni.

1575-ben lett a vár kapitánya Andrássy Péter, ettől kezdve, amíg magánkézben volt, mindig Andrássy birtok volt.

1678-1685-ig Thököly Imre csapatai tartózkodtak a várban.

A Rákóczi szabadságharc idején kuruc őrség tartózkodott a várban, maga II.Rákóczi Ferenc is lakott itt. A szabadságharc leverése után  továbbra is a család tulajdonában maradhatott a vár, a labanc Andrássy Péter érdemeiért.

A XVIII. század második felében már nem tartózkodott itt a család, de gondoskodtak a vár állapotának megőrzéséről.

1817-ben a felső várba villám csapott, ezt már nem restauráltatta a család.

1906 óta vármúzeum, melyet Andrássy Dénes az utolsó főúr alapított.

Egykori berendezése épségben megmaradt, a büszke vár jelentős kultúrtörténeti emlék.

Jókai Mór hozzájárult a vár hírességének megőrzéséhez "A lőcsei fehér asszony " c. regényével. Andrássy István lőcsei várkapitány a főhőse, de inkább zárta szívébe mindenki Serédy Zsófia alakját, aki nem hagyta, hogy fia rálőjön hazatérő duhajkodó apjára. Teteme üvegkoporsóban fekszik, nem kezdte ki az idő, tiltó kezét felemelve.

.

seredy_zsofia1.jpg.             geczy_julianna.jpg

  Serédy Zsófia                   Korponayné Ghéczy Julianna a lőcsei fehér

                                            asszony, 1714-ben hazaárulásért lefejezték.

                                                             

A legendát folyamatosan tépázzák a kutatók, ennek ellenére Serédy Zsófia, e kedves, finom hölgy személyisége tovább él mindannyiunkban.

A koporsó fölötti falon a Fekete Madonna képe (1739)

 

Az Andrássy-mauzóleumot Andrássy Dénes építtette 1903-ban, müncheni művészekkel, szecessziós stílusban, egymillió aranykoronáért. Andrássy Dénes Hablawetz Franciska polgárlányt vette feleségül, amiért a család kitagadta. Békében, kölcsönös imádatban éltek együtt 36 évig. Gyermekük nem volt, iskolákat, árvaházakat, templomokat alapítottak és támogattak. A kitagadás miatt holtukban sem akartak a krasznahorkai várba kerülni, ezért építtették a mauzóleumot. Tervezője Richard Berndl. Mozaik oltárképét velencei művészek készítették. A mauzóleum parkjában van kedvenc tacskó kutyusuk Tascherl vörös márványszobrának másolata. Felirata: TREUE UM TREUE (hűségért hűséget). A madáritató Kisfaludi Stróbl Alajos munkája. A mauzóleum előtt a jótékonyságáról ismert és tisztelt gr. Andrássy Dénesné márványszobra áll.

*

Betlér

*

betler_2.jpg

A község északi részén áll a betléri kastély, amelyet Andrássy István kuruc generális építtetett a XVIII. század elején, reneszansz-barokk stílusban. A kastélyt sarokbástyákkal megerősíttette. Az Andrássy család szívesebben élt itt a kényelmes, minden igényt kielégítő kastélyban, mint Krasznahorkán.

Különleges a könyvtára, amit Andrássy Lipót alapított 1793-ban.(20-25 ezer könyv) A kastély berendezése megmaradt, értékes bútorok, kerámiák, fegyverek és a világ minden részéről származó vadásztrófeák ejtik csodálatba a látogatókat.

70 hektáros díszpark van az épület körül, amelyben egzotikus fák, bokrok, külhoni fenyők és több klasszicista, romantikus építmény található.

betler_voros_szalon.jpg

Betlér, vörös szalon

betler_lepcsofeljarat_melletti_ablakok.jpg

Betlér, lépcsőfeljárat

*

Tőketerebes

Egy 1254-es okirat említi először Terebes nevét. Trebes szláv eredetű szó, irtványt jelent. (trebity-irtani) A tőke később került a Terebes szóhoz.

Az Andrássy kastély 1786-ban épült. A XIX. század végén átépítették empire-neoreneszansz stílusban.

toketerebesi_kastely.jpg

A kastély nem látogatható.

toketerebes_andrassy_mauzoleum.jpg

Andrássy Mauzóleum

kendeffy_katinka_es_andrassy_gyula_szarkofagjaterdel_leanyuk_ilona.jpg

Kendeffy Katinka és Andrássy Gyula szarkofágja; előtte leányuk igen megható szobra, ahogyan siratja szüleit. (Zala György alkotása)

1893-ban épült az Andrássy család neogótikus mauzóleuma. A mauzóleumban volt barátjának, Munkácsy Mihálynak a Sirató asszonyok a keresztfánál c. festménye, amit a Nemzeti Galériába szállítottak

Tőketerebesen töltötte utolsó éveit Andrássy Gyula, és itt született fia ifj. Andrássy Gyula.

*

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 128
Tegnapi: 211
Heti: 585
Havi: 4 064
Össz.: 2 545 991

Látogatottság növelés
Oldal: Andrássy-kastélyok 1 rész
Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja - © 2008 - 2024 - esolivia.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »