Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

Élményeim...

Sixtus-kápolna (képek az internetről)

Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

sixtina.jpg

 

A kápolnát Giovannino de Dolci építette, (1473-81) ferencesrendi épület, szegényes, méretéhez képest kis ablakok vannak rajta. Michelangelo ezt mondta róla, amikor II. Gyula pápa akarata ellenére megbízta a mennyezet festésével: "A Sixtus- kápolnánál csúfabb, esetlenebb, rosszabbul tervezett, Istentől elrugaszkodottabb építményt pedig keresve sem lehet találni egész Olaszországban!" A kápolnát Sixtus pápa Vatikán védelmére akarta használni, ezért a csipkézett, lőréses párkányzat, ahonnét a katonák gondtalanul lőhették az esetleges betolakodókat. Amikor az Angyalvárat pápai erőddé alakították, a kápolna elveszítette háborús jelentőségét. A kápolnát később IV. Sixtus pápáról nevezték el. 41 m hosszú és 13,5 m széles, 21 m magas. (freskó) A világ legnagyobb freskója, 540 m2. A teremben Mino de Fiesole készítette a márványkorlátot. Ebben a kápolnában ülésezik pápaválasztáskor a konklavé. (fekete füst, nincs eredmény; fehér füst, megvan az új pápa.) 

 

Ahogyan a fiaim várták gyerekkorukban a szent estét, én pontosan olyan izgalommal számoltam a perceket, hogy a Vatikáni Múzeumban mikor érünk már a Sixtus-kápolnához. Már mindent tudtam róla, de még nem láttam. Naplómban még a tervrajzát is elkészítettem. Először lenyűgöztek a méretei; sokkal nagyobb, mint ahogyan elképzeltem. A tömeg zsibongott, időnként az őrök csendre intettek, a csend kb. 5 percig tartott.  Először a sok gyönyörűség láttán csak kapkodtam a fejem, de aztán többször végigmentem a termen,  felismerve a képeket és azt is, hogy tényleg ez a világ legszentebb helyeinek egyike. Milánóban a Santa Maria delle Grazie templom melletti refektóriumban, ahol Leonardo Utolsó Vacsora freskóját néztem meg, teljes csend fogadott, 15-en mehettünk be az ebédlőbe, néma csendben; a Sixtus- kápolnában nem volt sem időkorlátozás, sem fotó tilalom, mindenki nézelődhetett, fotózhatott és gyönyörködhetett kedvére.

sixtus-kapolna.jpg

 

 Sixtus-kápolna

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/

Mennyezeten látható képek (oltártól kiindulva) Mózes első könyvének jelenetei.  Képek a netről.

O L T Á R

a_vilagossag_es_sotetseg_szetvalasztasa.jpg

1. Világosság és sötétség szétválasztása. (Genezis 1. 1-3)

a_nap_hold_es_a_novenyek_teremtese.jpg

2. Nap, hold és a növények teremtése. (Gen. 1.11-19)

a_viz_es_a_fold_szetvalasztasa.jpg

3. A víz és a föld szétválasztása. (Gen. 1. 9-10)

adam_teremtese.jpg

4. Ádám teremtése. (Gen. 1. 26-27)

eva_teremtese.jpg

5. Éva teremtése. (Gen. 2. 18-25)

bunbeeses.jpg

6. Bűnbeesés és kiűzetés. (Gen. 3.1-13 3.22-24) 

noe_aldozata.jpg

7. Noé áldozata. (Gen. 8.15-20)

ozonviz.jpg

8. Az özönvíz. (Gen. 6. 17)  

noe_mamora.jpg

9. Noé részegsége. (Gen. 9. 20-27)

Amikor befejezte Noé áldozatát, akkor már 30 napja festett egyfolytában. Nem vetkőzött le, a munka után némi eledelt vett magához és nyugovóra tért. Amikor már elhagyta az ereje, Michi nevű inasa lehúzta a csizmáját, ami a bőrével együtt jött le a lábáról.

 7 próféta (Jónás, Jeremiás, Dániel, Ezékiel, Izaiás, Joel, Zakariás)

jonas.jpg.jeremias.jpg.zaka.jpg

             Jónás                            Jeremiás                      Zakariás

               ezekiel.jpg.joel.jpg

                           Ezékiel                               Joel

               isaias.jpg.profdaniel.jpg

                             Izaias                            Daniel

 5 szibilla (ókori prófétanők) Líbiai, Perzsa, Cumanai, Erüthreai, Delphoi szibillák.

cumaea.jpg...delfi.jpg...libia.jpg

           Cumanai                             Delphoi                         Líbiai

        perzsa.jpg.eritrea.jpg

                          Perzsa                                    Erüthreai

Sarokjelenetek: Bronzkígyó, Hámán keresztre feszítése, Judit és Holofernész, Dávid és Góliát.

Jobb oldali falon (oltártól kiindulva.

 1. Mózes körülmetélése, Mózes Egyiptomban. Pinturicchio, Perugino 

 

 perugino_viaggio_di_mos_in_egitto.jpg

 

2. Botticelli: Mózes elűzi a midianiakat a forrástól, az egyiptomi megölése és Jetro leányai.

botticelli_jelenetek_mozes_eletebol.jpg

3. Rosselli: Átkelés a Vörös-tengeren;

 

rosselli_attraversamento_del_mar_rosso.jpg

 

 1. Rosselli: Mózes átveszi a Sinai hegyen a 10 parancsolatot,

_rosselli_le_tavole_della_legge.jpg

2. Botticelli: Core Dathan és Abiron büntetése

botticell_korah_bunhodese.jpg

 3. Signorelli: A testamentum felolvasása és a hatalom jelképének a vesszőnek átadása.

signorelli_luca_-_mosess_testament_and_death_-_1481-82.jpg

Bal oldali falon (oltártól kiindulva)

 1. Pinturicchio, Perugino: Krisztus megkeresztelése.

perugino_battesimo_di_cristo.jpg

2. Botticelli: Jézus megkísértése, a leprás megtisztulása.

botticelli_jezus_megkisertese1841-42.jpg

 3. Ghirlandaio. Szt. Péter elhivatottsága; Szt. András. 

 

400px-ghirlandaio_domenico_-_calling_of_the_apostles_-_1481.jpg

 

 4. Rosselli: A hegyi beszéd; a leprás meggyógyulása.

 

_rosselli_sermone_della_montagna.jpg

 

5. Perugino: A kulcsok átadása Szt. Péternek.

perugino_kulcsok_atad_szent_pnek.jpg

 6. Rosselli: Utolsó vacsora

roselli_utolso_vacsora.jpg

 Rosselli: Utolsó vacsora Kedvelem az utolsó vacsora festményeket, ( őszintén szólva ) erre az oldalfreskóra voltam a legjobban kíváncsi a Sixtus- kápolnában. Az oldalfalak freskóit mind ismertem, de Rosselli képéről sehol nem találtam anyagot. Nagyon magasan volt, kis gépemmel készítettem a felvételt, de így is jóleső érzés nézegetni.

utolso_itelet.jpg

 

Michelangelo: Utolsó ítélet.  

VII. Kelemen, majd halála után III. Pál pápa megrendelésére festette a művész 1535-1541-ig. Az oltárfal 17 m magas és 13,5 m széles.A 230 m2 területen 391 figura található. 

A freskó központi alakja Jézus, felemelt jobb kézzel ítélkezik. Tőle jobbra vannak az üdvözültek, balra az elkárhozottak. Mellette a Madonna, aki az igazi szépség és jóság megtestesítóje, kapocs  Krisztus és az emberek között. A Madonna tekintetét az elkárhozottakra veti. Krisztus bal lábánál van Szt. Bertalan (akit elevenen megnyúztak) kezében kés és bőr, a bőrön Michelangelo képmása. A képmással egy szintben vannak a szentek, akiket attribútumaikról lehet felismerni. Szent Sebestyén nyílcsomóval, szent Katalin kerékkel, szent Balázs gerebennel, szent András a kereszttel és szent Simon a fűrésszel. Krisztus közelében van két hatalmas figura, Ádám és az apostolok között  Péter, aki két kezében tartja a kulcsot és az Ítéletosztó felé nyújtja. Krisztus jobb lábánál Szt. Lőrinc látható rostéllyal (megégették) Szt. Lőrinc feje fölött egy kis fej van, ő Vittoria Colonna, Michelangelo szerelme, akihez szonetteket is írt. Alul, bal oldalon a holtak feltámadása, jobb oldalon pedig Kharon az alvilág hajósa és Minotaurus az alvilág bírája várja őket. Kharon fölött angyalok csoportja az ítélet könyvével, a kisebb könyv a jócselekedeteket, a nagyobb könyv a gonosztetteket tartalmazza. Az Apokalipszisben is szereplő hét angyal erősen fújja a trombitákat, ezzel ébreszgetik a halottakat. A freskó felső részén a lunettákban a bal oldalon erős ifjakat látunk a kereszttel, a jobb oldalon a kínzóoszlopot, a passió eszközeivel. Alul az elkárhozottak felfelé törekvő mozgást végeznek, amit angyalok, démonok, ördögök akadályoznak meg, mindenki arcán a rémület tükröződik. Michelangelora nagy hatással volt Dante, ezek a jelenetek is a pokolra emlékeztetnek.

biago-hd.jpg

 Biagio da Cesena Pál pápa szertartásmestere

1540 körül Pál pápa a szertartásmesterével meglátogatta Michelangelót a Sixtus-kápolnában, mert a művész az Utolsó Ítélet kétharmadával elkészült. A pápa amikor meglátta a művet, az elragadtatástól térdre borult az oltárnál és úgy imádkozott. Biagio da Cesena a szertartásmester azonban gyalázatosnak, botrányosnak, szemérmetlennek nevezte a freskót a sok-sok mezítelen test miatt és fürdőbe valónak titulálta. Pál pápa rendre intette, majd távoztak. Michelangelo csak erre várt, távozásuk után a szertartásmestert  a freskó jobb alsó sarkába felfestette. A fején szamárfül, és mivel a meztelenséget kifogásolta, az altestén egy kígyóval. Mindenki ráismert jellegzetes arcáról, hegyes orráról és lófogáról. Kérte a pápát, hogy festesse át Michelangeloval a freskórészletet, de a pápa humorosan így válaszolt: "Ha a purgatóriumba festett volna, segíthetnék, de a pokolból nincs megváltás."

Sajnos másnap Michelangelo leesett az állványról, sokáig betegeskedett; amikor felépült, első dolga az volt, hogy meggyötört arcát Szent Bertalan lenyúzott bőrére ráfesse.Így aztán Biagio is megnyugodott.

Dante: Isteni színjáték

Pokol (Inferno) Harmadik ének. A pokol kapuja

"Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába,
    én rajtam át oda, hol nincs vigasság,
    rajtam a kárhozott nép városába.
Nagy Alkotóm vezette az igazság;
    Isten Hatalma emelt égi kénnyel,
    az ős Szeretet és a fő Okosság.
Én nem vagyok egykoru semmi lénnyel,
    csupán örökkel; s én örökkön állok.
    Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel"

ut_itel-1.jpg

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 119
Tegnapi: 211
Heti: 576
Havi: 4 055
Össz.: 2 545 982

Látogatottság növelés
Oldal: Sixtus-kápolna
Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja - © 2008 - 2024 - esolivia.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »